test
test
Affy Language switcher

Publisert den 15. februar, 2015 | av Tuntreet

0

Skattesponset?

Skatteparadis_1_redigert Vårin Huser

Tekst: Martin Giset

Statoil og Kongsberg-gruppen er ikke de eneste med dårlig etisk rykte som besøker universitetet ditt…

De fire storeskatteparadisfordeling
Det siste året har det vært stort fokus på oljenæringens tilstedeværelse på forskjellige utdanningsintsusjoner, dels med beskyldninger om at dette var grønnvasking av en virksomhet mange mener er etisk uansvarlig. Det samme fenomenet kan synes å gjelde skatteunngåelse. De fire største revisjonsselskap i verden, KPMG, PwC, Ernst & Young og Deloitte, selvtitulert «The Big Four», er eksperter på å hjelpe bedrifter med blant annet skatteplanlegging. De har lenge blitt kritisert for å gå langt lengre enn å sørge for at en bedrift betaler rett skatt. ICJI, et internasjonalt lag av undersøkende journalister, slapp i fjor «The Luxembourg Leaks». Ett av funnene er, ifølge ICIJ, klar indikasjon på at disse fire selskapene har hjulpet blant annet IKEA å unngå millioner av kroner i skatt, og etterdønningen går nå gjennom det amerikanske rettsystemet.

En masteroppgave fra NHH om de fire store, fra i fjor, kan tyde på at de norske avdelingene også gir god valuta for pengene når det kommer til skatteplanlegging. Den konkluderte med at særlig store bedrifter som benytter seg av en av disse fire, betaler mindre skatt enn selskap som bruker andre revisjonsselskap. Funnene indikerer, ifølge oppgaven, at flytting av gjeld og patenter kan ha blitt brukt, men understreker også at det kreves nærmere analyser for å se hvor robuste funnene er.

Tilstedeværelse på NMBU
I løpet av 2014 holdt PwC og KPMG bedriftspresentasjon ved NMBU. Deloitte var invitert til å holde et kurs om korrupsjon. Et halvt år tidligere hadde selskapet holdt et kurs om aggresiv skatteplanlegging, noe skatteekspert Guttorm Scheldrup i den anledning ovenfor Klassekampen beskrev som helt i gråsone av loven. Den siste av de fire store, Ernst & Young, har rammeavtale med NMBU.

Sigrid Jacobsen i Tax Justice Network Norway er tydelig på at revisjonsselskapene nå er på et pr-framstøt.

De store revisjonsselskapen har jo lenge vært sett på som et problem i forhold til dette. Det er klassisk bukken og havresekken. De har hjulpet myndighetene å utforme regler om skatt, og samtidig tjener penger på å hjelpe klienter redusere skatteutgiftene.

I det siste har enkelte revisjonsselskap pyntet på renomeet og sier for eksempel at dagens skatteregler ikke fungerer. Noe som sivilsamfunnsorganisasjoner har sagt i årevis. Men så kom Luxembourg-lekkasjene, og da fikk vi bevis på hvordan de opererte.    Lekkasjen viste at revisjonsselskapene framforhandlet svært lukrative avtaler med Luxembourg på vegne av blant annet norske selskap.

Så er den nye retorikken til revisjonsselskapene bare et pr-stunt, eller har de endret praksis?

Det som er tydelig er at de har blitt bevisst på den økte oppmerksomheten skatteunngåelse har fått blant politikere og samfunnet generelt, og at folk rett og slett er forbanna. De jobber ikke like aktivt mot tiltak for mer åpenhet, men sier for eksempel at de presenterer seg som eksperter for et mer åpent skattesystem.

Men man må ikke la seg lure til at de er blitt mer etiske av den grunn, dette er mer en tilpasning til endringen i folks oppfatning av deres virksomhet.

Tax Justice Network Norge ønsker gjerne å komme i kontakt med masterstudenter som ønsker å skrive oppgave om skatt og skatteparadis. De har et bredt kontaktnettverk i Norge og internasjonalt, og bistår med veiledning og hjelp.

Hevder de bidrar til ansvarlig skatt
Tuntreet lyktes å komme i kontakt med KPMG, ett av de fire store revisjonsselskapene. På spørsmål om KPMG tilbyr aggresiv skatteplanlegging lik den som selskapet nå blant annet anklages for i det amerikanske rettsvesenet, svarer kommunikasjonsdirektør Guro Steine at KPMG holder seg vel innenfor lovens rammer:

Vi ser at det er en internasjonal trend blant flere multinasjonale selskaper å se på deres samlede skatteforpliktelser som noe langt mer enn en kostnad. Åpenhet rundt skattestrukturer og skattemoral er et høyaktuelt tema og et viktig fokus for det private næringslivet globalt.

Det ligger i KPMGs grunnverdier at vi ikke yter skatterådgivning utenfor lovens rammer. Når nasjonalt og internasjonalt regelverk fortolkes vil det naturligvis være grensetilfeller og tolkningstvil, noe vi som rådgivere også adresserer på en korrekt måte.

Partner i Deloitte, Frode Vik Jensen mener at Deloitte ikke har opptrått kritikkverdig i forhold til skatteplanlegging:

Det er bra at denne debatten også kommer i Norge. Internasjonalt har vi sett denne debatten lenge. Skatt er et av de viktigste samfunnsbyggende tiltakene vi har. Det er et politisk instrument som bedriftene må forholde seg til. Skatt er bra – næringslivet skal og bør betale skatt. Det er også viktig at skattebetalingen er ansvarlig, både for samfunnet og for den enkelte bedrift. Forutberegnelighet og likhet er viktig, både for samfunnet og bedriften. Derfor må vi ha en kontinuerlig, men også etterrettelig, debatt på dette området. Deloittes rolle er å være skatterådgivere. Vi bidrar til juridiske vurderinger, men fremmer også behovet for vurderinger i et samfunnsmessig helhetsbilde for våre klienter.

Verken KPGM eller Deloitte har anledning til å kommentere Luxembourg-lekkasjen konkret. KPMG viser til deres internasjonale «Code of conduct»  som blant annet inneholder deres prinsipper om skattelovgivning. Også Deliotte hevder de bidrar til ansvarlig skatt.

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑


Back to Top ↑