test
test
Affy Language switcher

Publisert den 5. mars, 2015 | av Kristian Haraldsen

0

Har solenergi et vekstgrunnlag på NMBU?

Studenter forener seg for mer solenergi og strekker en hånd til både akademia og næringsliv. Blir de møtt tilbake?
Tekst: Alexander Egge

Studenter ved NMBU er i ferd med å etablere Solenergi NMBU. Foto: Kari Kvandal

Den voksende interessen for solenergi blant studenter har ført til opprettelsen av studentforeningen Solenergi NMBU. En av studentforeningens oppstartsmedlemmer, Peter Holum Normann, poengterer at foreningen skal «gjøre alt fra å utarbeide flere studiepoeng innen solenergi, få på plass flere masteroppgaver, arrangere kurs og annet solrelatert sprell». De ønsker å knytte studenter tettere til akademia og næringsliv.

IMTs seksjonsleder i realfag, Hans Ekkehard Plesser, kommenterer opprettelsen med glede. «Seksjon for realfag setter stor pris på studentenes engasjement for solenergi og ser frem til et konstruktivt samarbeid med Solenergi NMBU. Vi er i ferd med å knytte oss sterkere til tunge europeiske forskningsmiljøer innen solenergi og dette vil gi enda flere spennende muligheter for våre studenter, spesielt med tanke på masteroppgaver og på sikt doktorgradsstipender.»

 

Hans Ekkehard Plesser, 2009.

IMTs seksjonsleder i realfag, Hans Ekkehard Plesser, kommenterer opprettelsen av Solenergi NMBU. Foto: Åsmund Ødegård, Simula Research Labratory

Deler NMBU studentenes solengasjement?
Samtidig som opprettelsen av Solenergi NMBU, har NMBU selv ekspandert innenfor solenergi. NMBU har utvidet størrelsen på emnet Solenergi og planer om å utvide en allerede solcelletung lab i Energiteknologi. Av mer indirekte relevans kan masterstudenter, i tillegg til etablerte, velge nyopprettede emner. Elektriske kraftsystemer og anlegg får i tillegg støtte fra kraftbransjen.

Et samarbeid med UiO gjør at NMBU-studenter nå har muligheten til å studere IfEs kurs Solceller og forklarer hvorfor: «I en tid der politikken er svært opptatt av Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon (SAK) mellom universitetene skal vi utnytte denne muligheten i stedet for å bruke knappe ressurser til å opprette et konkurrerende tilbud lokalt.»

Solenergi NMBU ønsker et enda bredere studietilbud innenfor solenergi. Plesser peker på viktigheten av å se ting større. «Det er viktig å huske at selv om fotovoltaisk solenergi er en viktig fornybar energikilde, så finnes det flere teknologier som vil være vel så viktig i en fremtidig fornybar energimiks, spesielt vind, vann og biomasse. Studietilbudet vårt skal fortrinnsvis dekke alle disse teknologiene i en rimelig grad.»

 

Studentene søker næringsliv, men hva møter dem?
Et av Scatecs flere datterselskaper innenfor fornybare energier, er Scatec Solar. Scatecs styreleder, Alf Bjørseth, kommenterer Solenergi NMBUs etablering: «Personlig er jeg for alt som kan bidra til å styrke kunnskap om og utbredelse av solenergi, men vi har et ansvar for å sikre at studiene også er relevante. Slik jeg ser dette, vil bruk av solenergi ha begrenset betydning i et norsk perspektiv.» Solenergiselskapet har allerede en solenergiproduksjon med installert kapasitet på 219 MW i dag, men er i ferd med å realisere større prosjekter som vil doble deres solenergiproduksjon. Dette skjer da i varmere strøk, med et stort prosjekt på 100MW i Utah, et på 59MW i Honduras og tre mindre i Jordan.

Scatecs styreleder, Alf Bjørseth. Alf Bjørseth. Foto: Torbjørn Tandberg

«De sentrale miljøene for forsknings- og utviklingsaktivitet innen solcelleteknologi i Norge er på NTNU, Sintef, Universitetet i Oslo og IFE der forskere, studenter og næringsaktører samarbeider for å utvikle morgendagens løsninger på teknologisiden. Imidlertid, etter at REC la ned all virksomhet i Norge, har vi mistet «lokomotivet» som drev mye av utviklingen som også studenter og akademia var involvert i. Vi er nå avhengige av å fylle vakuumet etter REC for å få ny giv i arbeidet. Jeg ser en rekke spennende, mindre aktører som sammen kan bidra til å skape et nytt «lokomotiv» i Norge. Det blir en spennende tid fremover for å se om det lykkes.»

Bjørseth kjenner godt til NMBUs mange samarbeidsprosjekter med land og universiteter i solrike strøk. Solenergi kan være en viktig tilleggsdimensjon, mener han. «Det vil derfor være naturlig at solenergistudier ved NMBU gis en solid internasjonal orientering der samarbeid med andre universiteter og med internasjonal solenergiindustri vil være en forutsetning.» Med lang fartstid i bransjen, kan han også se fremover med realisme. «Solindustrien har nå drevet prisen på solkraftmoduler ned på et lavt og konkurransedyktig nivå, og denne utviklingen vil fortsette. Nå må vi ha sterkere fokus på kostnader knyttet til de øvrige elementene i et solkraftanlegg. Her er det mye å hente på å utvikle nye løsninger. […] Det er mange uløste utfordringer som bransje, akademia og studenter sammen kan ta fatt i her.»


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑


Back to Top ↑