test
test
Affy Language switcher

Publisert den 24. mars, 2015 | av Kristian Haraldsen

0

Omvisning på Senter for husdyrforsøk

Kvegfjøset

Tekst og foto: Kristian Haraldsen

Søndag 8. mars inviterte Statsbygg til omvisning på anlegget til Senter for husdyrforsøk som får navnet Ås Gård. De hadde også en kort presentasjon av de pågående og fremtidige byggeprosjektene her på Ås. Dette var all verdt å få med seg om man er nysgjerrig på hva som skal bygges og rives på campus. Oppmøtet var godt, med flere hundre som hadde tatt turen. Omvisning ble arrangert i mange puljer så det skulle gå smertefritt for seg.

Når dyrene flytter inn, blir Ås Gård landets aller største gårdsbruk med plass til totalt 1200 dyr. Her testes det nyeste av teknologi, med fôringsroboter, avanserte melkeroboter, og installasjoner som måler nøyaktig hvor mye kyrne spiser i storfefjøset. I grisefjøset er det varmekabler, og for småfe, sauer og geiter er det luftige fjøs. Det er også egne fødeavdelinger i hvert fjøs, og egne arealer for studenter og ansatte. Ås Gård huser også et administrasjonsbygg og garasje/verksted. Alle fjøsene var åpne, med unntak av geitefjøset der dyrene skal flyttes inn før påske. Resten av dyrene blir flyttet inn etter påske, og da kan rivningen av de gamle driftsbyggene starte. Det er i overkant av 30 bygg og installasjoner som skal rives for å få plass til Veterinærbygget som blir omtrent 63.000 kvadratmeter stort. Det tilsvarer mer enn syv og en halv Urbygning! Låven er det siste bygget som skal bort, dette skal etter planen rives i juni. Stort sett er det eneste som bevares av gamle Husdyrforsøk det gamle grisehuset som skal bli fiskelaboratorium.

Vel informert om både byggeplaner og gården kan en si det var verdt å få med seg åpningen av den imponerende store Ås Gård.

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑


Back to Top ↑