test
test
Affy Language switcher

Publisert den 7. september, 2015 | av Kristian Haraldsen

0

Aksjonerer for billigere kollektivtrafikk

tog2

Tirsdag 8. september klokken 07.30-08.30 avholder Studentinget ved NMBU en kollektivaksjon for å understreke ønsket for en sammenslåing av sonene 2S og 3S. Det er leder av Studenttinget NMBU, Pål Adrian Ryen som fører aksjonen an og skal holde en appell på Ås stasjon for å fremheve studentenes krav.

Pål Adrian Ryen utfordrer den tidligere Ås-kandidaten og nåværende konsernsjef i NSB, Geir Isaksen til sammenslåing av sone 2S og 3S. Ryen legger vekt på den enorme veksten i antall studenter ved NMBU, og forteller at et presset boligmarked tvinger flere studenter til og pendle, noe soneinndelingen ikke legger til rette for. «En sammenslåing vil halvere reiseutgiftene mellom Ås og Ski» sier Pål Adrian Ryen og forteller at det ikke virker som konsernsjefen ikke er klar over dagens situasjon.

Et arbeid som Akershus fylkeskommune selv har utredet, er å utvikle Ås og Ski til å bli en regionby, påpeker Pål Adrian Ryen. Han sier at det da er kunstig å starte en slik utvikling ved å opprettholde delingen som legger den påtenkte regionbyen i to soner, og legger til at det er lite sannsynlig at Oslos befolkning til sammenlikning hadde akseptert en slik soneinndeling i egen by.

Ved å følge Ruters anbefalning om å slå sammen sonene 2S og 3S til 2S, sier Ryen at fylkeskommunen enkelt kan løse dette problemet. Ryen understreker at den samfunnsøkonomiske og miljømessige nytten er stor ved en slik sammenslåing. Han legger også til at NMBU med rektor Mari Sundli Tveit i spissen også støtter studentenes krav og ser at en slik sammenslåing vil gagne både studenter, ansatte og lokalbefolkningen.

 

Aksjonen avholdes 8. September fra klokka 07.30-08.30, møt opp og aksjoner for billigere kollektivtrafikk.

 

– Red

 

 

Pål

Leder av Studentinget ved NMBU, Pål Adrian Ryen

Foto: Sindre Nyborg

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑


Back to Top ↑