test
test
Affy Language switcher

Publisert den 27. oktober, 2015 | av Kristian Haraldsen

0

Fylt til randen under GF

DSC_6933

 

 

 

 

 

 

 

Untitled-3

Aud Max var i går kveld fylt til randen av studenter i anledning Studentsamfunnet i Ås’ Generalforsamling, høsten 2015. Det synes å være en oppadgående trend hva angår oppmøte på GF, hvilket vitner om at Ås-studenten som medlem bryr seg om, og ser viktigheten av å være med å bestemme hva som skal være Samfunnets agenda for den kommende tida.

Generalforsamlingen ble åpnet av Studentsamfunnets formann, Torjus Nyrnes som orienterte forsamlingen om kveldens rolle og innhold. Samfunnsstyret og Studentsamfunnets øvrige tilsluttende, UKA, NU og Tuntreet presenterte sine rapporter i korte trekk- berettelsene vitnet om en vellykket høst så langt, og ingen i salen så ut til å ha noe å utsette på det kunngjorte.

Påfølgende sak på agendaen var godkjennelse av arbeidsprogram for Studentsamfunnet i Ås’ Høsten 2016. Brage Sekse Aarset var ivrig og tok til orde. Han foreslo et par tilføyinger, men forslagene falt etter salens votering.

Kjernestyret presenterte sin nye kommisjon – Pluto 5- hvis er opprettet for å utarbeide et overordnet strategidokument for Studentsamfunnet som Kjernestyret og de øvrige organene kan forholde seg til og navigere etter. Hovedmålet i korte trekk er å gi GF en reell mulighet til å påvirke Studentsamfunnet i Ås med et lenger perspektiv.

Samfunnsstyret presenterte sitt nye prosjekt med den botanisk fengende forkortelsen «blomst» (Bedre Lister og Oppfølging Med Samfunnsstyrets Tiltak). Prosjektet innebærer en revidering av organisasjonens struktur for å sikre bedre flyt innad. Mer detaljarbeid vil flyttes over på de enkelte komiteene med mål om at de skal jobbe mer selvstendig og bli ytterligere selvgående.

Som et resultat av at Næringslivsutvalget løpet av året har jobbet med en omorganisering for å profesjonalisere sine arbeidsmåter og organisere seg på en slik måte at målene blir lettere å oppnå, fremmet de et forslag til vedtektsendringer. Forslaget beskrev den nye organiseringen og ble vedtatt av forsamlingen.

Saken som skapte en viss debatt under høstens Generalforsamling var Tord Eirik Feldt Engers forslag om endring av Tuntreets organisasjonsstruktur. Sittende redaktører stilte seg ikke bak vedtaksendringen, men også flere i salen tok til stemmebåndet og deltok i debatten. Etter en spennende debatt ble vedtektsforslaget ble nedstemt. Dette og de andre vedtektsforslagene kan leses om i GF-papirene.

Nytt av semesteret, var en ny ordning for spørsmålsstilling til valgkandidatene. Som et ledd for å unngå personangrep, skulle alle spørsmål sendes inn på melding. Dette gikk etter «første mann til mølla»-prinsippet, og ordstyrebordet filtrerte bort userriøse spørsmål. Det ble også før valgrunden vedtatt at kandidatene ikke skulle få støttetale, et vedtak som høstet applaus fra salen.

Det ble holdt mange gode kandidattaler og det var jevnt på mange av valgene. Noen av vervene til valg hadde kun en stillende kandidat, men til alle vervene ble det klappet inn nyvalgte. Til Samfunnsstyret ble Ole-Håkon Drabløs valgt inn som ny nestleder, Marte Uthus Solum som ny administrasjonssjef, Elisabeth Bøhmer Prøsch som ny økonomiansvarlig, Ida Victoria Pedersen som ny konsertsjef og Ragnhild Syrstad som ny arrangementsjef. Til Næringslivsutvalget ble Oda Garaas valgt inn som ny leder og Andrea Loe Rønvik som ny karrieredagsansvarlig. Til Tuntreet ble Emilie Sandell valgt inn som ny redaktør, til Kjernestyret ble Håkon Sandberg Johansen valgt inn som ekstern representant og til Valgnemda ble Helene Øyangen Lindberg og Nora Bakke valgt inn som representanter.

De nyvalgte:

GF

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑


Back to Top ↑