test
test
Affy Language switcher

Annonsering

Tuntreet utkommer fem ganger i semesteret og hver tredje uke. Omlag 5500 studenter og ansatte ved universtitet utgjør en spesiell lesergruppe. Universitetets studenter arbeider innenfor et bredt fagtilbud. Akvakultur, Landskapsarkitektur, Biologi, Bioteknologi, Dyrepleie, Husdyrfag, Landbruk, Miljø, Teknologi, By- og Regionplanlegging, Eiendomsfag og Veterinær er fagtilbudene som tilbys på NMBU. Tuntreet distribueres over hele universitet fritt tilgjengelig for alle og har et opplag på 1500 som rives bort fra hyllene.

UTGIVELSESPLAN

NR INNLEVERINGSFRIST UTGIVELSESDATO
06 02.09.2016 15.09.2016
07 23.09.2016 06.10.2016
08 14.10.2016 27.10.2016
09 04.11.2016 17.11.2016
10 25.11.2016 08.12.2016

 

ANNONSER EKS PRISLISTE
Dobbeltside 420x280mm N1 15000,-
Helside 210x280mm N2 10000,-
Halvside (stående) 105x280mm N3 7000,-
Halvside (liggende) 210x140mm N4 7000,-
Kvart side (stående) 105x140mm N5 4000,-
ANNONSE PÅ NETT PRISLISTE
Nettbanner forside, halvt år 15000,-                       

Kontakt oss for andre tilbud eller pakkeløsninger, tuntreet@samfunnetiaas.no


Comments are closed.

Back to Top ↑


Back to Top ↑