test
test
Affy Language switcher

Publisert den 13. mai, 2018 | av Halvor Ekeland

0

Derfor fikk ikke Ås Kooperativ velferdsmidler

Les innlegget til ås kooperativ her!

 

Av: Studenttingets arbeidsutvalg, ved velferdsansvarlig Jan Henrik Skisland 

Jan Henrik Skisland Velferdsansvarlig i Studenttingets Arbeidsutvalg

I sist utgave av Tuntreet var det skrevet et leserinnlegg fra Ås Kooperativ, om at de ikke hadde blitt tildelt velferdsmidler. Vi vil i dette innlegget svare og gjøre rede for hvorfor Ås kooperativ Bua og Ås kooperativ ikke fikk støtte gjennom velferdsmiddel-tildelingen på Studentting 2 den 19.mars.
For det første vil vi påpeke at tildelingen av alle slike midler må legge til grunn reglementet for tildeling av velferdsmidler. Dette er et reglement som er vedtatt av Studentting og som revideres hvert partallsår (altså skal det revideres i høst). Reglementet er omfattende og poengterer under punkt 1.5 hva velferdsmidlene ikke skal gi støtte til. Økonomiske foretak står som et av disse. Det er både Komiteen for tildeling av velferdsmidler og Studenttingets oppfatning, at Ås kooperativ havner under denne betegnelsen. Ifølge offisielle betegnelser av et kooperativ, karakteriseres dette som et foretak eller økonomisk virksomhet der medlemmene drar nytte av driften. 

For å svare kort på Ås kooperativs argumenter og spørsmål de fremmer i forrige utgave vil vi begynne med å påpeke at Ås kooperativ ble informert av komiteen om at det var foreslått en tildeling der de ikke ble støtteberettiget. De ble også invitert til å komme for å snakke deres sak og overbevise studenttinget. Dette ble også gjort, og de holdt et innlegg der de begrunnet hvorfor de mente de ikke kunne betegnes som et økonomisk foretak og derfor burde få penger. Studenttingets oppfatning var likevel etter dette innlegget at de to kooperativene var å betegne økonomiske foretak. 

Ås Kooperativs påstand om en uorganisert avstemning stiller vi oss undrende til. Argumentet om at både Ås kooperativ Bua og Ås kooperativ ble satt opp som samme sak er feil i den forstand at komiteen vurderte begge søknadene hver for seg. Formålet er det samme for begge kooperativene, og det ble også gitt beskjed fra foretakene om at disse skulle slås sammen innen kort tid. Hele tildelingen av velferdsmidlene ble derimot behandlet som en sak. Dette av naturlige årsaker, der representantene ser over hele forslaget og vedtar det, med mindre de har innvendinger og vil fremme eventuelle endringsforslag. Ås kooperativ fikk både før og under møtet mulighet for å sende inn endringsforslag eller oppfordre Studentting til å gjøre dette, men dette ble ikke gjennomført. 

Avslutningsvis vil vi si at denne saken ble diskutert grundig innad i komiteen. Det er ingen enkel sak og det var derfor noen uenigheter. Reglementet er uansett klar på at økonomiske virksomheter ikke støttes, og det var dette som ble lagt til grunn for tildelingen. Vi vil også informere om at det er flere andre muligheter for økonomisk støtte til arrangementer, blant annet samfunnsmøtemidler, inkluderingsmidler og karrierefondet. Dette oppfordrer vi alle til å søke på, og Ås Kooperativ Bua har allerede fått innvilget søknad om inkluderingsmidler.   

Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet er naturligvis opptatt av bærekraftighet. Bærekraftighet er, og skal være, et av vårt universitets fremste fokusområder. Vi håper på god diskusjon og gode løsninger når reglementet for tildeling av velferdsmidler skal diskuteres og vedtas i høst! 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑


Back to Top ↑