test
test
Affy Language switcher

Publisert den 17. mars, 2018 | av Halvor Ekeland

0

Rapport fra maktens korridorer

Et innblikk i Samfunnsstyrets møtevirksomhet

Samfunnsstyret, for så mange synonymt med hemmelighold og viktige beslutninger som fattes bak lukkede dører. Hva driver de egentlig med? Som utsending fra Tuntreet fikk jeg en ekstraordinær invitasjon til å overvære et møte – med forbehold om at jeg  måtte forlate lokalet når de viktige sakene ble diskutert. Det må presiseres at min journalistiske integritet ikke på noe tidspunkt ble kompromittert eller forsøkt påvirket av makteliten. Her følger en beretning om hva jeg opplevde.

 

Etter å ha blitt vist inn i møterommet (som for øvrig er nyoppusset), ble jeg tildelt et sete ved det nye, ovale bordet. Først ble jeg møtt med en viss avmålt skepsis, helt til det ble klart for alle at jeg var utsending fra Tuntreet og faktisk hadde tillatelse til å overvære møtet. Da løsnet stemningen og en variert buffet av møtemat kom på bordet. Det bugnet av safarikjeks, rosinboller og sukkererter, for ikke å nevne kaffe.

foto: t.v Leder: Oskar Aalde, t.h  NestLeder: Kristine Øiestad Høy

Kjære medstudent. Atmosfæren var god. Ja, bent fram hyggelig. Jeg fikk utdelt saksliste og satte spent i gang med å observere møtevirksomheten. De tilstedeværende var: leder, nestleder, konsertsjef, arrangementssjef, markedsføringssjef  og administrasjonssjef. Først var det en gjennomgang av hvordan hver av sjefene lå an med sine respektive oppgaver og statusen i blokkene (så vidt jeg kunne skjønne). Fortsatt ingenting skummelt å meddele, så jeg vil spare deg for detaljene her. Videre var det en oppfordring fra Leder om å rekruttere nye kandidater til GF, samt en rask diskusjon om hvordan en skal løse ordningen med samfunnstjeneste for internasjonale studenter.

Så ble Semesterkickoff evaluert. Til alles store glede (min inkludert) kunne konsertsjefen informere om et sprettent overskudd på 150 000 kr til Samfunnet og 1090 solgte billetter. Lettelsen over å ha en god start på semesteret var tydelig blant de fremmøtte.


foto t.v: Markedsføringssjef Oda Halseth, t.h Arrangementsjef: Runa Tunheim

Så beveget vi oss over til alvorligere saker. Leder og nestleder videreformidlet nemlig en viss frustrasjon fra de festansvarlige, og fortalte at det lenge hadde hersket usikkerhet om de i det hele tatt kunne holde åpent, på grunn av få bekreftede samfunnstjenester. Dette førte til en debatt om en skal forlange en tidligere bekreftelse på at en kan komme eller ikke, og eventuelt basere seg mer på pålitelige, men ellers overarbeidede, komitemedlemmer. Så vidt jeg kunne skjønne ble konklusjonen at hvis Samfunnet ikke har nok folk til at det er forsvarlig å holde åpent, så stenger det. Hør, hør medstudent, trusselen er reell!

Videre ble det drøftet en del saker som omhandlet svar på kritikk av Samfunnet, en etter sigende vel gjennomført brannøvelse og invitasjoner for styret til diverse arrangementer rundt i landet. Sistnevnte virket hyggelig. Så ble Internasjonal bodega drøftet. Arrangement-blokka fikk velfortjent skryt for gode arrangementer som «Pirrende Aften» og «Strikkeshow» – begge suksesser med mange fremmøtte. Det ble oppsummert hva som er de kommende arrangementer (Collegium alfa, #Meetoo-debatt og Fiksefest), og så diskutert at Rockeklubben etter sigende skal få et visst reglement og forholde seg til. Alt virket fornuftig og greit for meg.


foto: t.v Økonomisjef: Cecilie A. Nilsen, t.h Konsertsjef: Lars Wisth Kolltveit

Nestleder gav så et innblikk i opprettelsen av den nye stillingen «Mat-KS». Det er nemlig ambisiøse planer om glede (min inkludert) kunne konsertsjef informere e innlegg i Tuntreet hver utgave for å gi et innblikk i hva samfunnsstyret driå utvide mattilbudet på Samfunnet. Håpet er å få det sparket i gang så fort som mulig, og så heller prøve og feile.  Til slutt fortalte markedsføringssjefen om planen om å skrive et innlegg i hver utgave av Tuntreet for å gi et bedre innblikk i hva Samfunnsstyret driver med. Se opp for spalten «Med tanke på Samfunnet»!

 

Etter pausen trakk jeg meg tilbake og takket Samfunnsstyret for å ha latt meg overvære denne hellige møtevirksomheten. Jeg har nå fått et lite innblikk i hva Samfunnets øverste instans driver med, og overlot dem til å fortsette med resten av sine oppgaver og hemmelighetskremmeri.

 

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑


Back to Top ↑