test
test
Affy Language switcher

Publisert den 13. mai, 2018 | av Halvor Ekeland

0

Studentdemokratiet stemte nei til bærekraftsprosjekt

Den 19. mars holdt Studentdemokratiet i Ås Studentting 2. Der ble det blant annet bestemt at Hankattene skulle få ca 14 000 kr og at Oikås Ås Økolag skulle få rundt 7 000,- i velferdsmidler. Samtidig fikk «Ås kooperativ Bua» kr 0.-. Ås kooperativ Bua (ofte omtalt som bare Bua) er en null-profitt organisasjon drevet helt og holdent av frivillige studenter. Bua driver blant annet en mathage ved siden av Biotek, holder foredrag om bærekraftig mat og tilbyr NMBU studenter bærekraftige mat-tilbud. Det er rundt 140 studenter som er medlemmer, og de drar nytte av Bua i samme grad som Hankattene drar nytte av sin forening, og i samme grad som Oikås drar nytte av sin. Likevel stemte studentdemokratiet nei til at Bua skulle få velferdsmidler. Hvorfor?

ja, til at de skulle få kr 0,- i velferdsmidler. Hvorfor?

Bua har lenge ønsket å tilby studentene ved NMBU ferske, lokalproduserte og billige grønnsaker. Tidligere har Bua kun tilbudt lokal-produsert mel, quinoa, fairtrade-sjokolader og andre tørrvarer. Varene de får inn, selger de videre til innkjøpspris, slik at det blir lettere for studenter å velge bærekraftig og kortreist til en billig pris.

 

For å tilby grønnsaker til NMBU sine studenter startet Bua et samarbeid med «Ås kooperativ» i høst. Ås kooperativ var på samme måte som Bua en null-profitt organisasjon drevet 100% av frivillige. De hadde allerede en etablert avtale med Ramme gård og Linnestad gård om å levere grønnsaker. Ved å slå organisasjonene sammen startet de to gårdene å levere grønnsaker direkte på campus slik at studentene kunne hente grønnsakene her. Flott ikkesant?

Desverre stemte studentdemokratiet i mot at den nye organisasjonen skulle få penger til å drive Bua, dens kjøkkenhage og sosiale sammenkomster. Grunnen var at at «Det er en økonomisk virksomhet der de som driver produksjonen/medlemmene drar nytte av dette». De som driver produksjonen og medlemmene av Bua drar nytte av driften på samme måte som ikke-medlemmer – Alle som bruker plattformen sparer penger på at butikker ikke er mellomledd, Bua kontrollerer at pengene våre havner hos den som produserer produktene, og alle studenter kan komme på deres åpne arrangementer!

 

Jeg tror en av grunnene til at Bua ikke fikk velferdsmidler var at avstemmingen var uorganisert. Både «Kooperativet Ås» og «Ås kooperativ Bua» søkte om penger hver for seg, men ble tatt opp som felles sak av studentdemokratiet. Det blir litt som at Hunnkattene ikke skulle fått penger på grunnlag av at Hankattene ikke fikk penger – og at sakene så ble slått sammen når man prøvde å klage. I tillegg påsto flere i ettertid – inkludert de som telte stemmene – at de ikke hadde forstått formuleringen av spørsmålet.

En av de tre som telte opp mente at det var enstemmig flertall til at Bua skulle få velferdsmiddler – andre mente at det var enstemmig flertall at Bua skulle få kr 0,-. Derfor håper jeg at det hele er en misforståelse. En utrolig trist misforståelse, men likevel en løsbar misforståelse. Bua kommer selvfølgelig til å jobbe for å oppklare dette, slik at Bua sine medlemmer får de samme mulighetene til sosialt samhold som andre. Men dersom dette ikke er en misforsåelse, og derfor ikke kan løses så må jeg spørre:

 

Hvis ikke Bua fortjener velferdsmidler, hvem fortjener det egentlig da? Vi studerer i Ås, på Norges Miljø universitet. Bua jobber nettopp for å bygge en platform der folk som intereserer seg for miljø og bærekraftig handel kan møtes. Bua promoterer kort-reiste produkter og en miljø-vennlig livsstil. Er det noen som bør ønske organisasjoner som Bua velkommen, så er det oss studenter i Ås!

Eva Nagelhus


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑


Back to Top ↑